Digitalisaatiokartoitus

Apua työkaluähkyyn! Miten käytössä olevista digitaalisista työkaluista voi saada enemmän irti? Mihin suuntaan kokonaisuutta kannattaa viedä, jotta se tukee parhaiten yrityksen liiketoimintaa?

Digitalisaatiokartoitus tarjoaa tehokkaan tavan yrityksen nykytilan selvittämiseen ja yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman laatimiseen.

Yllä kuvatun prosessin vaiheet:

1. Sovin aloituspalaverissa yrityksen vastuuhenkilön kanssa kartoituksen aikataulusta, laajuudesta ja painotuksista.

2. Selvitän yrityksen nykytilan ja mahdollisuudet haastattelemalla avainhenkilöt ja/tai teettämällä verkkokyselyn.

3. Analysoin kartoituksen tulokset ja kerään ne tulosraportiksi.

4. Käyn kartoituksen tulokset läpi yrityksen vastuuhenkilön kanssa.

Digitalisaatiokartoitus antaa johdolle selkeän ja tiiviin kuvan aiheesta: nykytilanne, kartoituksessa tunnistetut merkittävimmät hyödyntämisalueet ja karkea kustannusarvio.

Digitalisaatiokartoituksesta on hyötyä niille yrityksille, joilla on jo käytössä digitaalisia työkaluja. Lisäksi se sopii digitaalisella polullaan alkuvaiheessa oleville yrityksille suunnannäyttäjäksi.

Kartoituksen jälkeen minä ja verkostoni pystymme auttamaan sinua viemään yrityksesi liiketoiminnan uudelle digitaalisuuden tasolle.

Kartoituksen hinta alk. 3.500 euroa + alv.