Tuottaja/toteuttaja
Oskari Uotinen, InFlow

Palvelukielet
suomi

Maksuehto
Laskutus tapahtuu välittömästi toteutuksen jälkeen, maksuehto 14 pv netto.

Noudatettavat sopimusehdot
Noudatamme toiminnassamme PKT-säätiön yleisiä konsultointiehtoja vuodelta 2000.

Koulutusten ja valmennusten peruutusehdot
Tilatun ja vahvistetun toteutuksen voi peruuttaa kuluitta kuukautta ennen toteutusta. Mikäli tilaus peruutetaan 30 – 14 vuorokautta ennen toteuttamisajankohtaa, peritään 25 % sovitusta kustannuksesta. Mikäli peruutus tapahtuu 13 – 7 vrk ennen toteutusta, peritään 50 % sovitusta kustannuksesta. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, sovittu kustannus peritään kokonaisuudessaan.

Osallistujamäärä pieneneminen ei vaikuta toteutuksen hintaan.

InFlow ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista tai haitoista, joita konsultointityö tai sen tulosten hyödyntäminen voisivat aiheuttaa InFlow asiakkaalle tai sen asiakkaille tai muille sidosryhmille. InFlow kokonaiskorvausvelvollisuus on kaikissa tapauksissa yhteensä enintään 50 % asiakkaan InFlowlle työstä maksetusta summasta.