Kouluille

Innostus kipinöimään! Miten helpottaa opettajan työtä ja parantaa oppilaiden oppimistuloksia? Miten opetusta ja koulutyöskentelyä voidaan digitalisoida?

Oppilaat ovat jo tottuneet käyttämään tieto- ja viestintäteknisiä (TVT) laitteita ja työkaluja omassa arjessaan. Tuttujen teknologioiden avulla on mahdollista kohottaa oppimismotivaatiota ja parantaa koulumenestystä.

Autan opettajia löytämään oman tavan hyödyntää TVT:tä ja virtuaalisuutta opetuksessaan, sekä pidän tarvittaessa myös välinekoulutuksia.

Esimerkkikoulutuksia:
Potkua peruskoulun tieto- ja viestintäteknologiataitoihin
Mobiiliope – mobiililaitekoulutus

Katso hinnat…